Mobirise

HAKKIMIZDA...

ARTIFİKİR olarak Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

İş hayatında dürüstlük, mesleki tecrübe ve deneyim büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle müşterilerine en iyi, en kaliteli, uygun fiyatlı ve dürüst hizmeti verebilmek adına ARTIFİKİR MUHASEBE OFİSİ Halil Yavuz tarafından kurulmuştur.

Mali Müşavir HALİL YAVUZ tarafından kurulan ve bugünlere kadar hizmet anlayışını ve felsefesini müşterileri ile beraber taşıyan ARTIFİKİR MUHASEBE OFİSİ; bugünün ihtiyaçlarını da dikkate alarak, ileriye dönük yeni altyapı ve yeni hizmet alanları ile beraber, doğru ve hızlı hizmet anlayışını devam ettirmektedir.

Bugün uzmanlardan oluşan kadrosuyla yaklaşık 20 yıldır mesleğe ve sektöre olumlu katkılar sağlamıştır.

Misyon, Vizyon, Hedeflerimiz, Değerlerimiz, Kalite Anlayışımız.

20 yıllık mesleki deneyimimiz ve profesyonel kadromuz ile....

Misyon, Vizyon

Ülkemizi seviyoruz...

Misyonumuz; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ülkemizin yararı için bilgiyi doğru, hızlı ve ihtiyaca uygun bir şekilde ARTIFİKİR olarak değere dönüştürmektir.
Vizyonumuz; yararı zamanla anlaşılabilen ve soyut bir kavram olan hizmetin ve bilginin gücünü ARTIFİKİR olarak müşterilerimizin ve hizmet talep edenlerin nezdinde farkındalıklar oluşturarak sürekli gelişimlerini sağlamaktır.

Hedefimiz

Tek sermayemiz bilgi ve tecrübemiz...

“İnsan bildiği kadarını görür..” öz söyleyişinin ne anlam ifade ettiğinin farkındayız ve bilgiye önem vermekteyiz.
Güncel mevzuat değişiklikleri ile teknolojideki yenilikleri çalışanlarımıza ve müşterilerimize düzenli olarak aktarmaktayız.
Bu yollarla çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bakış açılarını ARTIFİKİR olarak sürekli genişletmeyi ve güncel kalmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Değerlerimiz

İlkemiz dürüstlük...

- Ahlaki, mesleki ve etik değerlere bağlılık,
- Sürekli gelişim ve kalite odaklılık,
- Müşteri duyarlılığı ile hareket etmek,
- Memnuniyet ve güven sağlamak,
- İdealist olmak,
- Takım ruhu ile çalışmak,
- Topluma ve çevresine duyarlı olmak,
- Proaktif iş yapma anlayışını benimseme ve benimsetme,

Kalite anlayışımız

İdealistiz...

Muhasebe ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili beklentileri, mevzuat (yasalar) çerçevesinde, mesleki sorumluluk, hassasiyet ve etik kuralları içinde tutarlı, etkin, verimli, tarafsız ve en kısa zamanda karşılamak.
Çalışanlarımızın katılımı ile hizmet süreçlerimizi, müşterilerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek,

ORTAKLARIMIZ

Halil Yavuz Artifikir Muhasebe Ofisi'de şirket kurucu ortağı ve genel müdür olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans seviyesinde mezun olan Halil Yavuz, iş hayatına muhasebe denetim sektörünün öncü firması Arthur Andersen‘in partner şirketinde başladı.
Halil Yavuz hali hazırda İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir.

Türkiye'nin önde gelen Tekstil, Konfeksiyon, Otomotiv, İnşaat, Kimya, Gıda, İlaç, Dış Ticaret, Madencilik, Yayıncılık, Makine, Toptan Ticaret, Bilgi Teknolojileri, Suni Gübre, Perakendecilik, Banka, Sigortacılık, Mağazacılık, Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi, Holding, Faktoring, ve Finansal Kiralama şirketlerinin vergi ve finans süreçlerinin denetimi çalışmalarında Baş Denetçi olarak aktif görev aldı. 

Plastik sektöründe öncü, 100 üzeri çalışanı olan imalat ve ticaret şirketinin, SAP –kurumsal kaynak planlaması- (ERP-Enterprise Resource Planning) sistem projesi FI, CO, HR, PP, MM, SD modüllerinin kurgusunun oluşturulması ve firmaya uyarlanmasıyla başlayan görevi, muhasebe ve finans departmanını yöneterek devam etti. 

Toptan Satış ve Perakende sektöründe faaliyet yürüten 100 üzeri perakende satış mağazası ve 2000 üzeri çalışanı olan firmanın Muhasebe, Finans, Bütçe, Personel Özlük İşleri ve İdari İşler departmanlarını Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak kendisine bağlı 20 üzeri personeli ile yönetti.

Halil YAVUZ kurucusu olduğu ARTIFİKİR MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİ kurumsal kimliğiyle aşağıdaki konularda hizmet sunmaya devam etmektedir.

- Şahış, Limited ve Anonim şirket kuruluş hizmeti,

- Şirket devir, birleştirme, değişiklik ve genel kurul hizmeti, 

- Muhasebe (Şirket defteri tutma) hizmeti, 

- Personel bordrolama ve özlük işleri ile Cari hesap takibi hizmeti,

- Mali müşavirlik (Mali danışmanlık) hizmeti,

- Vergi danışmanlığı ve denetim (Kontrol / Revizyon) hizmeti,

- Vergi incelemelerinde gözetim ve danışmanlık hizmeti,

- Vergi itilaf ve uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti,

- Yönetim danışmanlığı.

Halil YAVUZ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (CPA) belgesi, KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) ile SPK (Sermaye Piyasayı Kurulu) Bağımsız Denetçi belgelerine sahip olup aynı zamanda İstanbul Mahkemelerinde Adli / Ceza Yeminli Bilirkişisi ’dir.

Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası başta olmak üzere tüm Marmara bölgesine uygun koşullarda kaliteli hizmet vermekteyiz....

Global iş ortamında, daha az kaynakla daha çok getiri elde etmek isteyen işletmeler, değişken finansal kaynaklarla ticari riskleri aşarken, teknoloji ve iş süreçlerindeki hızlı değişimin ve globalleşmenin getirmiş olduğu ağır ekonomik zorlukların üstesinden gelmeyi gerektiren yoğun bir baskıya maruz kalmaktadır..

 • Globalleşen dünyada bilgi çokluğunun ve buna bağlı olarak bilgi kirliliğinin olduğu, nitelikli bilginin her geçen gün önem kazandığı ve konunun uzmanları dışında uzmanlık gerektiren konular hakkında her şeyi bütün ayrıntılarıyla biliyor olmanın imkan dışı olduğu bir ortamda, işletme kaynaklarını etkin ve verimli kullanma telaşı içerisinde işletme varlıklarını kararlarıyla yönlendirmek durumunda olan işletme sahip ve/veya yöneticilerini işletme kaynaklarını yönlendirirken profesyonellerden profesyonel destek almalarını zorunlu kılmaktadır.


 • Bütün bu zorluklarının ve işletme beklentilerinin farkında olarak işletmelerin finansal faaliyetlerini, rekabete yönelik performanslarını etkileyecek güncel ve geleceğe dönük mali risklerini dikkate alarak bilgiyi değere dönüştürüyor ve ARTIFİKİR olarak işletmelere profesyonel ÇÖZÜM ORTAĞI oluyoruz.
 • Müşavirliğimiz, ikinci sınıf defter tutan esnaftan, şahıs şirketlerinden kurumsal şirketlere kadar geniş bir müşteri portföyüne sahiptir.

 • Müşavirliğimizin son yıllardaki hızlı büyümesini, sunduğumuz hizmetin kalitesine, giderek artan dinamik, sofistike ve rekabetçi pazarda başarılarını büyüyerek sürdüren müşterilerimize olumlu yönde yansımaktadır.

 • Müşterilerimizin başarısı bizim performansımızın ölçüsüdür.


 • Ayrım yapmadan geniş müşteri yelpazesini oluşturan tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere aynı kalitede muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
"Hayatta kalanlar, türlerinin en kuvvetlisi olmadığı gibi, en akıllısı da değildir. Değişime en iyi ayak uydurabilenlerdir."

Hizmetlerimiz

ARTIFİKİR olarak yeni fikirlerimizle yanınızdayız... bizi arayın birlikte kara verelim... 

KURULUŞ HİZMETLERİ

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Kurnmayı düşündüğünüz İŞİNİZDE, size en uygun işletmenin SEÇİMİNDE yanınızdayız...

GENEL KURUL HİZMETLERİ

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Şirketinizin GENEL KURUL, deviri/birleşmesi, adres/ünvan/sermaye değişiklik işlemlerini titizlikle takip ediyoruz.

OUTSOURCING BORDROLAMA & CARİ HESAP TAKİP HİZMETİ

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Personellerinizi ve Cari Hesaplarınızı OUTSOURCİNG olarak
 • SOFT ORTAMDA takip ediyor ve raporluyoruz.
ARAYIN !

MUHASEBE HİZMETLERİ

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Takibi zorunlu DEFTERLERİ yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.

KONTROL & REVİZYON

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Muhasebe kayıtlarınızı tek tek incelenmekteyiz ve her bir işlemin yasalar karşısındaki durumlarını değerlendirmekteyiz.

GÖZETİM HİZMETLERİ

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Vergi incelemeleriniz öncesi, incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreci adınıza takip etmekteyiz.

UYUŞMAZLIK HİZMETLERİ

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlıyor ve takibini yapıyoruz.
UZMAN

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 

TL 0/ay
Uygun fiyat kaliteli hizmet...
2023 Yılı İSMMMO Ücret tarifesi uygulanmaktadır.
 • Muhasebe ve raporlama sisteminizi kuruluyor, kontrol ediyor ve raporluyoruz. 

2023 Yılı Şirket Kuruluş Hizmetleri

Kurnmayı düşündüğünüz İŞİNİZDE, size en uygun işletmenin SEÇİMİNDE yanınızdayız...

BU HİZMET KAPSAMINDA...

Kurmayı düşündüğünüz işletmenizin türünün tespit edilmesi;
Şahıs Şirketi, Limited Şirket, Anonim Şirket, Yabancı Sermayeli Şirket vs. avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilirek size en uygun işletme türü tespit edilerek karar verilir,

Açılış için resmi kurum başvurularının yapılması;
Vergi Dairesi / Sosyal Güvenlik Kurumu / Belediye / Ticaret Odası / Meslek Odası başvuru evrakları hazırlanır, gerekli izinler alınır ve başvurular yapılarak adınıza işlem takipleri yapılarak sonuçlandırılır.

2023 Yılı Güncel Mevzuatına Uygun Kuruluşunu yapmış olduğumuz firma türleri ile sektörleri aşağıda bulabilirsiniz....

Şahıs Şirketi Kuruluşu, Limited Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Kuruluşu, Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları...


 • Yazılım Şirketi Kurmak
 • Danışmanlık Şirketi Kurmak 
 • E Ticaret Şirketi Kurmak
 • Sigorta Şirketi Kurmak
 • İnşaat Şirketi Kurmak
 • Organizasyon Şirketi Kurmak 
 • Turizm Şirketi Kurmak
 • Dekorasyon Şirketi Kurmak 
 • Reklam Şirketi Kurmak
 • Avukatlık Bürosu Açılışı 
 • Yabancı Ortaklı Şirket Kurmak  
 • Bilişim Şirketi Kurmak
 • Dış Ticaret Şirketi Kurmak 
 • Temizlik Şirketi Kurmak
 • Bilgisayar Ürünleri Mağazası Kuruluş İşlemleri
 • E Ticaret Sitesi Kuruluş İşlemleri
 • Hosting & Domain Satış Firması Kuruluş İşlemleri
 • Startup Şirketi Kuruluşu
 • Web Tasarım Firması Kuruluş İşlemleri
 • Yazılım Firması Kuruluş İşlemleri
 • Tasarım Şirketi Kuruluşu
 • Danışmanlık Firması Kuruluş İşlemleri
 • Emlak Ofisi Kuruluş İşlemleri
 • Güvenlik Firmaları Kuruluş İşlemleri
 • Güzellik Merkezi Kuruluş İşlemleri
 • Kuru Temizleme Firması Kuruluş İşlemleri
 • Mimarlık Ofisi Kuruluş İşlemleri
 • Müteahhitlik Şirketi Kuruluşu
 • Organizasyon Firması Kuruluş İşlemleri
 • Oto Kiralama Şirketi Kuruluşu
 • Oto Tamircisi Kuruluş İşlemleri
 • Özel İstihdam Bürosu Şirketi Kuruluşu ve İŞKUR İzni
 • Reklam Ajansı Kuruluş İşlemleri
 • Seyahat Acentası Kuruluş İşlemleri
 • Sigorta Acentası Kuruluş İşlemleri
 • Spor Salonu Kuruluş İşlemleri
 • Eczane Kuruluş İşlemleri
 • Spor Salonu Şirketi Kuruluşu
 • Tasarım Şirketi Kuruluşu
 • Temizlik Firması Kuruluş İşlemleri
 • Trafik Müşavirliği Kuruluş İşlemleri
 • Yolcu Taşımacılık Şirketi Kuruluşu
 • Eğitim ve Sanat Sektörü Şirket Kuruluşu
 • Özel Okul Şirket Kuruluşu ve MEB İzni
 • Özel Öğrenci Yurdu Şirket Kuruluşu ve MEB İzni
 • Özel Etüd Merkezi Şirketi Kuruluşu ve MEB İzni
 • Müzik Kursu Şirketi Kuruluşu
 • Sanat Kursu Şirketi Kuruluşu
 • Sanat Galerisi Şirketi Kuruluşu
 • İnşaat Şirketi Kuruluşu
 • Müteahhitlik Şirketi Kuruluşu
 • Yapı Denetim Şirketi Kuruluşu
 • Enerji Şirketi Kuruluşu
 • Elektrik Enerji Şirketi Kuruluşu
 • Elektrik Dağıtım Şirketi Kuruluşu ve EPDK Lisansı
 • Elektrik Üretim Şirketi Kuruluşu ve EPDK Lisansı
 • Elektrik Tedarik Şirketi Kuruluşu ve EPDK Lisansı
 • Elektrik Parakende Satış Şirketi Kuruluşu ve EPDK Lisansı
 • Petrol Enerji Şirketi Kuruluşu
 • Petrol İstasyonu Şirketi Kuruluşu ve EPDK Bayilik Lisansı
 • Muayenehane Kuruluş İşlemleri
 • Eczane Kuruluş İşlemleri
 • Özel Hastane Şirket Kuruluşu ve Gerekli İzinler
 • Tıb Merkezi Şirket Kuruluşu ve Gerekli İzinler
 • Poliklinik Şirket Kuruluşu ve Gerekli İzinler
 • Sağlık Turizmi Seyahat Acentası Şirket Kuruluşu ve Gerekli İzinler
 • Ecza Deposu Şirketi Kuruluşu
 • Laboratuvar Şirketi Kuruluşu
 • Fizik Tedavi Şirketi Kuruluşu
 • Tıbbi Cihaz Şirketi Kuruluşu
 • Medikal Şirketi Kuruluşu
 • Hasta Bakım Evi Şirketi Kuruluşu
 • Estetisyen ve Diyetisten Şirketi Kuruluşu
 • Hayvan Sağlığı – Veterinerlik Şirketi Kuruluşu
 • Huzur Evi Açılışı 
 • Dişçilik Malzemeleri Şirketi Kuruluşu
 • Saç Bakım ve Ekim Merkezi Açılışı
 • Tıbbi Malzeme Şirketi Kuruluşu
 • Kasap Şirketi Kuruluşu
 • Tavuk Üretim Şirketi Kuruluşu
 • Büyükbaş Hayvan Üretim Şirketi Kuruluşu
 • Balıkçılık Üretim Şirketi Kuruluşu
 • Organik Tarım Şirketi Kuruluşu
 • Gıda Şirketi Kuruluşu
 • Lokanta Şirketi Kuruluşu
 • Restorant Şirketi Kuruluşu
 • Kafe Şirketi Kuruluşu
 • Catering Şirketi Kuruluşu
 • Hazır Gıda Şirketi Kuruluşu
 • Kuru Yemiş Şirketi Kuruluşu
 • Market Şirketi Kuruluşu
 • Unlu Mamuller Şirketi Kuruluşu
 • Soğuk Hava Deposu Şirketi Kuruluşu
 • Gıda Toptancısı Şirketi Kuruluşu
 • Gıda Üretim Şirketi Kuruluşu
 • İmalat Şirketi Kuruluş İşlemleri
 • Ayakkabı Mağazası Şirketi Kuruluşu
 • Giyim Mağazası Şirketi Kuruluş İşlemleri
 • Konfeksiyon Şirketi Kuruluş İşlemleri
 • Tasarım Şirketi Kuruluşu
 • Kuru Temizleme Firması Kuruluş İşlemleri
 • Turizm Taşımacılık Şirketi Kuruluşu
 • Seyahat Acentası Şirketi Kuruluşu
 • Otel ve Konaklama Şirketi Kuruluşu
 • Eğlence Merkezi Şirketi Kuruluşu
 • Organizasyon Şirketi Kuruluşu
 • Müzik Şirketi Kuruluşu
 • Sanatçılar İçin Şirket Kuruluşu
 • Menajerlik Şirketi Kuruluşu
 • Alternatif Tıp Şirket Kuruluşu

Şirket kuruluşu / işyeri açma ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için...

Şahıs Şirketi Kuruluşu İçin gerekli evraklar nelerdir? Şahıs şirketi kuruluşunun maliyeti ne kadardır?  Şahıs Şirketi kuruluş süresi ne kadardır? Aynı ofise 2 veya daha fazla şirket kurulabilir mi? Şahıs Şirketinde unvan kullanabilir miyiz? Home ofis kullanılarak şahıs firması kurulabilir mi ? Sanal ofis / Paylaşımlı Ofis kullanılarak şahıs firması kurulabilir mi ? İkametgahı farklı yerde olan bir kişi bulunduğu yerde şahıs şirketi kurabilir mi ? Şahıs şirketlerinde yaş sınırı var mıdır? Şahıs şirketleri birden fazla iş alanında faaliyet gösterebilir mi? Bir şirkette SGK lıyım Kendi adıma şahıs şirketi kurabilir miyim? Emekli üzerine şahıs şirketi kurulabilir mi? 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan çalışanlar şahıs firması kurabilirler mi ? Üzerine ya da emekli sandığından emekli olan kişi üzerine şahıs firması kurulduğunda maaştaki kesintiler ne kadar olur? Limited şirket ortağıyım Şahıs firması açabilir miyim? Şirket kurmak için bir muhasebeci ile anlaşmak zorunda mıyım? Kimler ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanma mecburiyetindedir? Şirket kurduktan sonra hangi vergileri ödeyeceğim? Ne kadar Vergi Öderim? Mükellef Nedir? İşyeri Nedir? Vergi Dairesi Nedir? Vergi ve Beyanname Nedir? İşveren Olmak Nedir? Şirket Türleri Nelerdir? Mali Müşavir Kimdir? KOSGEB Destek ve Hibe Nasıl Alınır? Marka ve Patent Nasıl Alınır? İnternet Sitesi Nasıl Alınır? Bağ-Kur Nasıl Üye Olunur? Home Ofis Nedir? Şirket İsmi Bulma ?


Genel Kurul Hizmetleri

Profesyonel çözüm ortağınız olarak pratik ve opsiyonel çözüm önerilerimizle genel kurul işlemlerinizi hızlı bir biçimde sonuçlandırıyoruz....


BU HİZMET KAPSAMINDA...

- 2023 Yılı Anonim / Limited Şirket Genel Kurul işlemleri,
- Şiket / İşletme Kapınış (Tasfiye) işlemleri,
- Şirket Birleşme ve Bölünmeleri işlemleri,
- Anasözleşme Değişiklikleri,
- Sermaye Artırımı veya Azaltımı işlemleri,
- Adres Değişiklikleri,
- Şube Kapanış işlemleri,
- Otakların Hisse Devir işlemleri,
- Şirket Satınalma / Satış Değerlemeleri  (Due diligence),
- Yönetim Yetki Devri ve Kısıtlamaları,

gibi Türk Ticaret Kanununda yer alan tüm işlemler de size destek sunabiliriz.

Genel Kurul sicil işlemleri ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için...

Genel Kurul Nedir ? Her yıl genel kurul yapmalı mıyım ? Genel Kurul İçin gerekli evraklar nelerdir? Genel Kurul maliyeti ne kadardır? Genel Kurul süresi ne kadardır? Aynı ofise 2 veya daha fazla şirket için genel kurul yapılabilir mi ? Şahıs Şirketinde genel kurul yapılması gerekmekte midir ? Sanal ofis / Paylaşımlı Ofis kullanmaktayım genel kurul nedede yapılmalı ?

Outsourcing 
Personel Bordrolama & Cari Hesap Takibi

Yoğun temponuzda ayrıntılarla ve sorunlarla biz ilgileniyor, belgelendiriyor, takip ediyor ve sürekli güncel bilgiler halinde soft ortamda isteğinize uygun olarak anlık raporluyoruz....

PERSONEL BORDROLAMA CARİ HESAP TAKİBİ

Personel Özlük İşlemleri takibi ve Bordrolama hizmeti...

Ayrı bir Tecrübe ve Uzmanlık gerektiren Personel Özlük İşlemleri ve Bordrolama alanında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri size dışarıdan tam destek ile sunabiliriz. 

Böylece kendi personeliniz ile ilişkilerinizi daha sağlıklı sorunsuz kılabilir, hem işlerdeki verimliliği arttırabilir hem de bu yöndeki işlerinizi takibi için ihtiyaç duyacağınız ilave personel maliyetlerinize önemli katkılar sağlayabiliriz.

Personel Özlük İşlemleri takibi ve Bordrolama hizmeti kapsamında...

İşi uzmanına bırakın gereksiz sorunlarla uğraşmayın....


Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;


 • Personelin özlük dosyalarının tutulması; Aşağıda listelenen ve personel özlük dosyası için ihtiyaç duyulan belgelerin temin edilerek muhafaza edilmesi amacıyla PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI oluşturulması, muhfazası, ihtiyaç halinde sunulması ve izahının yapılması;


 1. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
 2. Sağlık raporu (Sağlık ocağı aile hekiminden veya devlet hastanesinden alınır. –Özel hastane GEÇERSİZDİR.-)
 3. İkametgah ilmuhaberi (E-Devlet veya muhtardan alınır.),
 4. Nufus cüzdanı fotokopisi,
 5. Adli sicil kaydı (E-devletten veya adliyeden alınır.),
 6. Diploma fotokopisi (En son mezun olunan eğitim kurumu diploması),
 7. SGK Hizmet dökümü (Teşvik kontrolü için kullanılır),
 8. Aile durum bildirim formu (Form içeriği bilgiler doldurularak imzalanır.),
 9. İş sözleşmesi (BÜTÜN SAYFALARI mutlaka imzalı olmalı),
 10. Bilgi güvenliği taahhütnamesi (BÜTÜN SAYFALARI mutlaka imzalı olmalı),
 11. Görev tanımı (İsteğe bağlı).

 • İşe giren ve/veya işten ayrılan ve/veya raporlu personellerin kanuni bildirimlerinin yapılması, 
 • Yeni işe alınacak personelin SGK, Vergi ve KOSGEB teşvik başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Personelin İhbar ve/veya Kıdem Tazminatı ile diğer yasal yükümlülüklerinin hesaplanması,
 • Personel iş aktinin sonlandırılması için gerekli evrakların hazırlanması, imzaların alınmasının ve özlük dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması,
 • Personelle yaşanacak (İşe geç gelme, işe gelmeme, verimsizlik, iş yeri uyumsuzluğu vs..) ihtilafların çözümü için ihtiyaç duyulacak hukuki desteğin verilmesi ve hukuki prosedürleri için hazırlanması gerekli evrakların haırlanması, imzaların alınmasının ve özlük dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması,
 • Aylık personel ücret bordrolarının yasaların öngördüğü içerik ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması hazırlanması,
 • Aylık personel ücret ödeme listelerinin hazırlanması, yönetici onayının alınması ve ödenmesi amacıyla bankaya gönderilmesi,
 • Aylık SGK bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle yasa süresi içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılması,
 • Aylık personel vergi bildirimlerinin (Muhtasar beyannamesi) hazırlanarak imzalanmak suretiyle yasa süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesine bildiriminin yapılması,
 • Aylık Vergi ve SGK ödemelerinin zamanında yapılamsının sağlanması,


Gelişen Network teknolojileri sayesinde, yukarıda yapılan işlemler için oluşturulan her türlü belgenin SOFT ortamda muhafazası ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz kişi tarafından, internet erişimi olan dilediğiniz teknolojik aletle, dilediğiniz yerden ulaşılabilirliği sağlanmaktadır,


Personel Özlük İşlemleri ve Bordrolama hizmeti ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için...

Bordro Sürecinizi Nasıl Kolaylaştırabilir ve Zamandan Tasarruf Edebilirsiniz? İşletmeler İçin Daha Az Riskli, Ekonomik ve Verimli Bordro Yönetimine İlişkin En İyi İpuçları Nelerdir? Bordro Sürecinizi Nasıl Kolaylaştırabilirsiniz: İşletmeniz için bordro sürecini basitleştirmek, zamandan tasarruf etmek ve hata veya uyumluluk sorunları riskini azaltmak için en yeni araçları ve stratejileri öğrenin. Aile Yardımı, Asıl Ücret, Askerlik Yardımı, Avanslar, Bayram Harçlığı, Bayram Yardımı, Çıraklık Ücreti, Çocuk Yardımı, Doğum Yardımı, Eğitim Öğretim Yardımı, Elbise Bedeli, Evlenme Yardımı, Fazla Mesai, Gece Zammı, Giyecek Yardımı (Ayni), Giyecek Yardımı (Nakdi), Huzur Hakkı, İhbar Tazminatı, İkramiye, İstirahat Yardımı, İş Riski Zammı, İzin Harçlığı, Jübile İkramiyesi, Kârdan hisse ücret, Kasa Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Konut (Nakdi), Konut Lojman, Makam Tazminatı, Ölüm Yardımı, Primler, Sağlık Yardımı (ayni), Sahıs Sigorta Primi, Satış Primi, Tabii Afet Yardımı, Taşıt (Nakdi) Yol, Taşıt (Servis), Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi Şart), Temettü İkramiyesi, Temsil Ödeneği, Teşvik İkramiyesi ,Toplu Sözleşme Zam Farkı, Yakacak (Ayni), Yakacak (Nakdi), Yemek (ayni), Yemek (Nakdi), Yılbaşı İkramiyesi, Yıllık İzin Ücreti, Yolluk..

Cari Hesap takibi hizmeti...

Yoğun iş temponuz içerisinde bırakın müşterinizden alacaklarınızı ve satıcıya olan borçlarınızı biz takip edelim.

Müşteri ve satıcılarınıza ait cari hesaplarınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri size dışarıdan tam destek ile sunabiliriz.

Bu yolla işinizdeki verimliliği arttırabilir, alcağınız ve borcunuzla ilgili hukuki süprizlerle karşılaşmaz, hem de cari hesap takibi için ihtiyaç duyacağınız ilave personel maliyetlerinize önemli tasarruf sağlayabiliriz.

Cari Hesap takibi hizmeti kapsamında...

Yoğun iş temponuz içerisinde bırakın müşterinizden alacaklarınızı ve satıcıya olan borçlarınızı biz takip edelim....

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;


 • Müşteri ve satıcıların ay içerisinde kesilen faturaları ile düzenlenen ödeme belgeleri her bir müşteri ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere kayıtlarının yapılması,
 • Ay sonu veya ödeme / tahsilat dönemlerinden önce karşı firmalarla irtibata geçilerek her biri ile karşılıklı mutabakatlarının yapılması,
 • Tahsilat ve ödeme listelerinin hazırlanması,
 • Yönetimin talep etmiş olduğu raporların hazırlanması


Gelişen Network teknolojileri sayesinde, yukarıda yapılan işlemler için oluşturulan her türlü belgenin SOFT ortamda muhafazası ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz kişi tarafından, internet erişimi olan dilediğiniz teknolojik aletle, dilediğiniz yerden ulaşılabilirliği sağlanmaktadır,

Cari Hesap takibi hizmeti ile ilgili sorularınız ve bilgi talebiniz için...

Başarı İçin İşletmenizin Finansmanını Nasıl Optimize Edebilirsiniz? İşletmenizin Finansmanını Yönetmenin Akıllı Yolları Nedir? Finansal Uyumlulukta Uzmanlaşmak: İşletme Sahipleri İçin Bir Kılavuz mudur? Her İşletme Sahibinin Uygulaması Gereken 5 Temel Finansal Alışkanlık Nedir? Alacak Takip Sürecinde Doğru Planlama Nasıl Yapılır? Alacak Takibi Nedir? Alacak Yaşlandırması Nedir? Senet Tahsilatı Nedir? Protesto edilmiş/Karşılıksız Çek Nedir? Arkası Yazılmış Çek/Tam Ciro Nedir? Tahsilatı Sorunlu Çek Nedir? Fatura Tahsilatı Nedir? Ödenmemiş Geciken Fatura Nedir? Sözleşmeden Doğan Alacaklar Nedir? Tahsilat Sözleşmesi Nedir? Ticari Alacak Tahsilatı Nedir? Kira Alacak Tahsilatı Nedir? Küçük İşletme Sahipleri için Önemli Finansal İpuçları: Bütçelemeden vergi planlamasına kadar, işletmenizin finansmanını etkili bir şekilde yönetmenize ve uzun vadeli başarıyı garantilemenize yardımcı olacak en iyi uygulamaları keşfedin.

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebenin öneminin farkında mısınız (!)

DEFTER TUTMA SİSTEM KURMA

Defter Tutma hizmeti

Yasalara göre takibi zorunlu DEFTERLERİNİZİ (Yevmiye defteri, Defter'i Kebir, Envanter defteri, Damga Vergisi defteri, Yönetim Kurulu /  Müdürler Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Müzakare ve Karar defteri, Ortaklara Pay defteri )  yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.


Defter Tutma hizmeti kapsamında...

İşi uzmanına bırakın gözünüz arkada kalmasın....

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;


 • Yılbaşı açılış defter tasdiklerinin yaptırılması, 
 • Aylık bazda fatura, ödeme makbuzu, tahsilat makbuzu, çek, senet, banka ekstreleri vb. her türlü yasal belgelerinin kanunlara uygun kayıtlarının tutulması,
 • Aylık / Üç Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Ba Bildirimi, Bs Bildirimi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi beyan ve/veya bildirgelerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
 • Muhtasar Beyannamelerinin ve SGK Bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesi ve SGK ‘ya bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
 • Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
 • Yılsonu defteri yazdırarak kapanış tasdiklerini yaptırmak.


Gelişen Network teknolojileri sayesinde, yukarıda yapılan işlemler için oluşturulan her türlü belgenin SOFT ortamda muhafazası ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz kişi tarafından, internet erişimi olan dilediğiniz teknolojik aletle, dilediğiniz yerden ulaşılabilirliği sağlanmaktadır,

Defter Tutma ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için...

Muhasebe Hizmetlerinizi Dış Kaynak Kullanımından Yararlandırmanın Yararları: Maliyetleriniz Azalır, İşletme Körlüğünü Ortadan Kaldırır, Muhasebe Süreçlerinize Çok Yönllük Katar, Profesyonel Çözümler Kazandırır. İşletmeler İçin Kaçınılması Gereken En Önemli 5 Muhasebe Hatası? İşletmelerin Optimize Edilmiş Vergi ve Teşvik Planlaması Nasıl Olmalı? İyi Muhasebeci Kimdir? Mali Müşavir kimdir? Muhasebemi kendim tutabilir miyim? Mali Müşavir Ne yapar? İyi Mali Müşavir Nasıl Olunur? Kendi Muhasebemi Tutabilir miyim? Şahıs Şirketin var muhasebemi kendim tutabilir miyim? Muhasebemi kime tutturmalıyım? Muhasebeciyi nereden bulabilirim? Muhasebeci kimdir? Muhasebeci benim adıma ne yapar? Muhasebecimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım? Muhasebe defteri nedir? Defter Beyan ne demek? Elektronik fatura nedir? E-Arşiv Fatura Nedir? E-Fatura Nedir? Aylık Muhasebe Ücreti Ne kadardır? Muhasebecime her ay ödeme yapmalı mıyım? Muhasebecime her ay ne kadar ödeme yapmalıyım? Muhasebecime ücretini ödemezsem ne olur? . . . . . .

Vergi İtilaf ve Uyuşmazlıklarında Danışmanlık Hizmetleri

Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlıyoruz.....

Uyuşmazlık hizmetleri...

Şüphesiz ki ihtilafların çözümü ve uyuşmazlıkların giderilmesi, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.

Uyuşmazlık hizmeti kapsamında...

Konunun uzmanıyız....

Vergi uygulamalarında iki taraf bulunmaktadır.


Bunlar; 

     - Mükellef 

     - ve Gelir İdaresi (Vergi Dairesi) ‘dir.


Vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması ve üzerinde uygulama birliği oluşmamış birçok önemli konunun bulunması hali, verginin tarafı olan mükellef ile vergi dairesinin çoğu kez karşı karşıya getirmektedir. 


Vergi dairesi tarafından yapılan incelemelerde denetime konu işlemin çoğu zaman vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilerine maruz bırakmakta ve denetimi yapılan işletme adına ilave vergi ve ceza içeren inceleme raporları düzenlenebilmektedir. 


Böyle bir inceleme raporunun varlığı verginin tarafı olan mükellef ve vergi dairesi arasında bir itilafın ve uyuşmazlığın oluştuğunun göstergesidir.


İnceleme raporlarına konu edilen işlemler, vergi kanunlarına aykırı uygulamalardan kaynaklanabildiği gibi, çoğu zaman ilgili uygulamanın vergi inceleme elemanları tarafından farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır.


"Şüphesiz ki ihtilafların çözümü ve uyuşmazlıkların giderilmesi, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır."


Mali müşavirlik ofisimiz bu hizmet kapsamında aşağıdaki süreçleri yönetir ; 


 • Vergi Müfettişi tarafından hazırlanan denetim raporunu mükellef adına inceler, 
 • Rapor içeriğinde ceza uygulanması gerekçesinin yasalara uygunluğunu, vergi dairesinin benzer konulardaki uygulamalarına uyumunu, yargının daha önce benzer konularda vermiş olduğu kararları inceleyerek yargının konu hakkındaki görüşüne uygunluğunu da sorgular ve bütün bu araştırmaları sonucunda oluşan kanaatini dikkate alarak vergi dairesi ile uzlaşmaya gidilmesine veya vergi dairesine dava açılmasına karar verir,
 • Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlar ve takibini yapar,
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda mükellef adına ve/veya mükellefle birlikte uzlaşmalara katılır. 

Uyuşmazlık ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için...

Uyuşmazlık nedir? Vergi İncelemesi nedir? Vergi İncelemesinde Nelere Dikkat etmeliyim? Naylon Fatura Nedir? Sahte Belge Nedir? İncelemede Ceza Kesildi Ne Yapmalıyım ? Uzlaşma Nedir? . . . . .


Vergi İncelemelerinde Gözetim ve Danışmanlık Hizmetleri

İnceleme öncesi incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreçte yanınızdayız...

Gözetim hizmetleri...

Devletin yasalarla yetkilendirdiği vergi inceleme elemanları, işletmelerin yapmış olduğu vergilendirmeye konu bütün işlemlerini her zaman inceleyebilme yapabilme yetkisine sahiptir..

Gözetim hizmeti kapsamında...

İncelemede yanlız değilsiniz....

Mali müşavirlik ofisimiz tarafından verilecek bu hizmetin kapsamı; 


İnceleme öncesi incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreci içermektedir.


Bu süreçlerde verilecek hizmetler özetle aşağıda sıralanmıştır;


 • İncelemesi istenen defter ve belgelerin ön incelemelerinin yapılması, 
 • Defter ve belgeler ile diğer bilgilerin Vergi İnceleme Elemanı'nın denetimine sunması, 
 • İnceleme sonuçlanıncaya kadar Vergi İnceleme Elemanı'na gerekli açıklamaların yapılması,
 • Vergi İnceleme Elemanı karşısında mükellefin haklarının savunulması, 

Gözetim ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için...

Gözetim Nedir? Vergi İtilafı Nedir? İncelemede Hangi Defterler istenir? İncelemeye Gitmeden Ne Tür Hazırlık Yapmalıyım? . . . .

Kontrol & Revizyon Hizmetleri

Personeliniz hileli ve yolsuz işlemler yapmıyor mu? Gelin kontrol edelim... içiniz rahat olsun....

Kontrol & Revizyon hizmetleri...

İşletmenizin ticari faaliyetleri sürecinde yapmış olduğu bütün işlemleri ve muhasebe kayıtları belirli periyotlarda tek tek incelenmekte ve her bir işlemin yasalar karşısındaki durumları değerlendirilmektedir. İncelemeler sonucunda yasalara aykırı durumların ve olası hataların varlığının tespiti halinde ise aykırılıklar ve olası hatalı işlemlerin çözümlenerek yasalara uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Kontrol Nedir? Revizyon Nedir? Revizyon & Kontrol İşlemleri Nelerdir? Revizyon & Kontrol İşlemleri Nasıl Yapılır? Revizyon & Kontrol Yaptırmalı mıyım ? . . . .

Yönetim ve Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Bizi arayın birlikte karar verelim.....

Yönetim ve Vergi Danışmanlığı

20 yıllık mesleki deneyim ve profesyonel kadromuzla;
İş yapma biçiminiz / iş süreçleriniz vergi planınızı nasıl etkiliyor, tavsiye ve tecrübe desteğine ihtiyacı var mı, firmanıza ve/veya faaliyette bulunduğunuz sektöre özgü vergi indirim ve avantajlarınız var mı, ölçümleyelim, tavsiyelerde bulunalım ve tecrübelerimizi paylaşalım.
Muhasebe & Finans sisteminizi kuralım veya var olan departmanlarınızın  etkin çalışıp / çalışmadıklarını kontrol edelim. Personel yetkinliklerini, iş yapma  yöntemlerini  gözlemleyelim, olası aksaklıkların giderilmesini sağlayalım.

Vergi Planlama İpuçları: İşletmeniz için Kesintileri En Üst Düzeye Çıkarma Yöntemleri Nelerdir? İşletmenizin Finansmanını Optimize Etmek için Muhasebe İpuçları Nelerdir? KDV muafiyeti ne işe yarar? KDV istisna belgesini kim verir? Teknopark avantajları nelerdir? Teknopark Teşvikleri Nelerdir? Teknopark muafiyetleri nelerdir? Hangi Teknopark firmalarında 2 oranında girişimcilere ödeme yapmak zorundadır? Teknokent ne işe yarar? Teknokent KDV istisna belgesi nasıl alınır? Teknokent KDV muafiyeti nasıl yapılır? Teknokentlerde yüklenilen KDV indirim konusu yapilir mi? Teknopark muafiyetleri nelerdir? Serbest bölgeler hangi vergilerden muaf? Serbest bölgede çalışanlardan vergi kesiliyor mu? Serbest bölge avantajları nelerdir? Serbest Bölgeye yapılan satışlar ihracat sayılır mı? Serbest bölge KDV istisna kodu nedir? Serbest bölgelere yapılan ihracatta KDV nasıl istisna edilir? Serbest bölgelerde KDV beyannamesi verilir mi? Serbest bölge Kdvsiz fatura nasıl kesilir? Serbest bölgelerde çalışanlar vergi öder mi? Serbest bölgelerde sağlanan avantajlar nelerdir? Kimler Serbest bölgede faaliyet gösterebilir? Muhasebede serbest bölge nedir? Serbest bölgelerde KDV beyannamesi verilir mi? Serbest bölge Kdvsiz fatura nasıl kesilir? Serbest bölgeye fatura nasıl kesilir? Serbest bölgelerde çalışanlar vergi öder mi? Serbest Bölgeye kimler girebilir? Serbest bölge avantajı nedir? Serbest bölge yurtdışı sayılır mı? . . . .

Bize ulaşın birlikte karar verelim....

İLETİŞİM

MumyStudios.com html site maker